-::- โครงการวิทยาลัยพิชญบัณฑิตสร้างแกนนำรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   วิทยากร
นางศิริพร จินตนากูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลกุดจับ
นางศิริพร ภักดีศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลย์รักษ์
นายนิสิตศักดิ์ สองจันทร์
ประธานชมรม To Be Number One
จังหวัดหนองบัวลำภู
ด.ต.เยี่ยม พุฒิเสน
ผู้บังคับหมู่งานป้องกัน
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
นางสาวชวัลลักษณ์ คลังกลาง
สมาชิกชมรม To Be Number One
 
 
 
Copyright © 2016-2017 Pitchayabundit College
171/2 Moo.2 Nong Bua, Muang District Nong Bua Lamphu, 39000
TEL : 042-360994, 082 106 8812 FAX : 042-360995 www : http://www.pcbu.ac.th